Dấu ấn và thông tin

Liên hệ

Thông tin theo Điều 5 của TMG

Thông tin theo Điều 5 của Đạo luật truyền thông điện tử Đức (TMG)

Shopwithme GmbH
Kurfürstendamm 195
10707 Berlin
Đức

Cơ quan đăng ký thương mại:
Tòa án Charlottenburg (HRB 237683 B)
Handelsregister: Hardenbergstr. 31, 10623 Berlin
Vereinsregister: Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

Đại diện:
Christian Wiesner

Liên hệ với chúng tôi

Mã số thuế VAT

Mã số thuế giá trị gia tăng theo Điều 27 a của Luật thuế giá trị gia tăng: Kommt

Mã số định danh doanh nghiệp: kommt

Giải quyết tranh chấp EU

Ủy ban châu Âu cung cấp một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Địa chỉ email của chúng tôi có thể được tìm thấy ở trên trong thông báo trang web.

Quy trình giải quyết tranh chấp trước một hội đồng giải quyết tranh chấp tiêu dùng

Chúng tôi không sẵn lòng hoặc không bắt buộc tham gia quy trình giải quyết tranh chấp trước một hội đồng giải quyết tranh chấp tiêu dùng.